O škole VÝCHOVNÝ PORADCA ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA PRAKTICKÁ ŠKOLA RADA ŠKOLY Projekt UČENIE NA DLANI DARCOVIA

Vzdelávanie

Naše aktivity (pre prezeranie fotografií použite ← → priamo vo fotografiách )

Aktivity školy v mesiaci január

  Environmentálna výchova:

- Starostlivosť o zvieratká  a  vtákov v zime -  poznávanie ochrany

   zvierat    (ŠKD a ŠI)

Škola podporujúca zdravie:

-  Cvičenie  a  pohyb  pre zdravie : otužovanie, sánkovanie, guľovanie

- „Tanečná  liga“ – nácvik tancov  (  PrŠI a  I. - II. Stupeň )

-    Príprava a ochutnávka zdravých jedál  (  PrŠI )

Finančná gramotnosť - zodpovedné rozhodovanie:

-  „Od centa  k  centu – začíname sporiť a šetriť : Úspory v domácnosti  -

      núdzový fond (  PrŠI a  I. - II. Stupeň )

Výroba snehuliakov  - výstava  v škole   (rôzny materiál)

 

„SEN NOCI VIANOČNEJ“

Dňa 14. 12. 2018 v Hasičskej zbrojnici v Trenčianskej Teplej nasnežila láska do sŕdc hostí, priateľov školy, počas benefičného programu detí a pedagógov Spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej. Spolupatričnosť reťaze korálok, ktorú vytvorili deti s viacnásobným  postihnutím, znamená viac ako jedna korálka. Spojila všetkých účinkujúcich s divákmi v hľadisku. Spolupatričnosť ľudskosti, lásky nasnežila do sály Hasičskej zbrojnici. Vianočný program s názvom „Sen noci vianočnej“ bol ukážkou, že aj zdravotne znevýhodnené deti snívajú svoj sen o Vianociach... Ich sny zahŕňajú lásku a porozumenie medzi ľuďmi. Počas benefičného programu žiaci školy vystavovali svoje výrobky vyrobené z rožného materiálu a keramiky. Benefičný program podporil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý pre žiakov školy zakúpil tuli vaky do relaxačnej miestnosti školy a rôzny spotrebný materiál. Svadobný salón „Svadobný deň“ pani Zuzany Makišovej zadarmo zapožičal do programu svadobné šaty. Po benefičnom programe bez nároku na honorár hrala hudobná skupina Amazon. Benefičný program fotografoval Peter Kapitán, video natočil Ing. Michal Krupa. Predajňa p. Hôrku nám podarovala  mäso na vianočnú kapustnicu, ktorú  nám uvarili skauti z Trenčianskej Teplej, pod vedením Tomáša Vyhlídala.

Milí zamestnanci, milí rodičia úprimné ďakujem za krásny benefičný večer, za Vašu ochotu pripraviť nádherný program, občerstvenie a všetko, čo súviselo so „Snom noci vianočnej“...

Výťažok 460 € z benefičného programu bude použitý na koncoročný výlet žiakov školy. Ďakujeme všetkým, ktorí finančne pomohli pri príprave benefičného programu a vianočného posedenia detí, rodičov, hostí a priateľov školy. Benefičný program: „Sen noci vianočnej“, bol stretnutím ľudí dobrej vôle. Bol najkrajším zavŕšením kalendárneho roku 2018.

Šťastné a veselé dnes prajeme Vám,

nech nikto pri stole nesedí sám.

Šťastné a veselé nech všetci máme,

Nech máme celý rok len šťastie samé.

 

Aktivity školy v mesiaci december

 3. 12. 2018  -  Vianočné pozdravy   Praktická škola ( výroba pozdravov )

 3. 12. 2018  -   Ochranárik  – vyhodnotenie čísla tiesňového volania 112, Téma:     

                            Záchranár  civilnej ochrany – môj kamarát,  v Centre 112 –Trenčín

  4. 12. 2018  -  Školský internát – vítanie Mikuláša pri  Obecnom Úrade Tr. Teplá

  5. 12. 2018  -  Mikuláš v škole

14. 12. 2018   -  Vianočný benefičný program, sen NOCI VIANOČNEJ“

                        - Vianočná  výstava výrobkov našich žiakov : počas benefičného programu

18. 12. 2018   - Školský internát - slávnostná štedrá večera

                                                                                 Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka školy

 

METODICKÝ DEŇ

Metodický deň na tému: Deň gramotnosti – Funkčná gramotnosť sa uskutočnil dňa 28. 11. 2018. Cieľom metodického dňa bolo poukázať na význam jednotlivých typov gramotnosti formou ukážok vyučovacích hodín – finančná gramotnosť pre každodenný život, čitateľská gramotnosť, informačná a mediálna gramotnosť v spoločenských predmetoch. Zvolili sme predvedenie piatich ukážok v jednotlivých triedach. Pani učiteľka Mgr. Granačková sa zamerala na finančnú gramotnosť – téma: „ Kúpte si Vianoce.“ Žiaci rozdelení do štyroch fiktívnych rodín plánovali s rozpočtom 300 eur na jednu rodinu - zabezpečenie Vianoc. Následne museli efektívne rozmýšľať nad produktami a ich cenami. Využili rôzny materiál, letáky z nákupných centier, internet, atď. Všetci žiaci preukázali svoje finančné zručnosti, ktoré úzko súviseli s matematickými zručnosťami. Druhú ukážku z informačnej a mediálnej gramotnosti s využívaním medzipredmetových vzťahov, pripravila p. učiteľka Mgr. Geregová s názvom: „Vitajte v obci Trenčianska Teplá.“ Počas príprav v rámci projektu, sa žiaci zúčastnili prednášky, ktorá bola zameraná na súčasnosť a históriu obce Trenčianska Teplá – kroje, súbor Teplanka, cukrovar, železnica... Nadobudnuté poznatky predviedli hravými a edukačnými činnosťami. Pracovali s literatúrou, počítačom, vyhľadávali firmy a mapy. Pani učiteľka Mgr. Heldáková sa zamerala na čitateľskú gramotnosť. Žiaci pracovali s literatúrou a zahrali scénku: „o Troch prasiatkach.“ Orientáciou na zhotovenej mape obce Trenčianska Teplá, žiaci aplikovali svoje poznatky s pomocou p. zástupkyne školy Mgr. Yilmazovej. Počas metodického dňa sa nedala zahanbiť ani autistická trieda. Prezentovali sa svojimi medovníkmi. Spoločne boli nakupovať suroviny na medovníky, pripravili cesto, vykrajovali a piekli. Na záver môžeme skonštatovať, že naši žiaci sa zapojili do všetkých aktivít a v záujme vlastného rozvoja čítali, písali, počítali, pracovali s počítačom, hrali divadielko, prezentovali svoje pracovné a tvorivé zručnosti. Ďakujeme pedagógom z  iných škôl, že prijali pozvanie do našej šoky a dúfame, že zažili inšpiratívne dopoludnie.

TVORIVÉ DIELNE v 1. AU

Dňa, 23. 11. 2018 sa konali v autistickej triede, Tvorivé dielne s názvom:  Poznaj môj svet.“ Milým zvykom sa každoročne stáva , že sa na nich zúčastňujú rodičia,  spolu so svojimi deťmi.  Pani učiteľka Mgr. Vasiľová a Ing. Hoštáková, privítali každého nadšenca. Keďže povinná výbava pre pozvaných bola pohoda a dobra nálada , tvorenie išlo všetkým od ruky. Matúško, Alexko, Tomáško, Šimonko a Eričko spoločne s mamičkami vyrábali jedinečné vianočné dekorácie, svietniky, stromčeky... Všetci môžeme skonštatovať, že zhotovili nielen krásne vianočné výrobky, ale hlavne prejavili vzájomnú spolupatričnosť  a utvrdili sa v tom, že ich deti sú výnimočné a jedinečné.

 

 Obdarovali nás žiaci zo – ZŠ OMŠENIE

Dňa 27. 11. 2018 do našej školy zavítali žiačky spolu s p. učiteľkou Ing. Širokou, zo Základnej školy Omšenie.  Prišli, aby obdarovali našich žiakov,  rôznymi didaktickými pomôckami. Priniesli  nám drevené pexeso, rôzne omaľovanky, knižky o zvieratkách , pomôcky na matematiku... Šľachetné od nich neboli len samotné dary, ale aj to, že žiaci z Omšenia sa na darčeky pre našich  žiakov sami vyzbierali. Naši žiaci z 2. A, ako poďakovanie za všetko im zahrali  divadielko  - o Troch prasiatkach,  ukázali jednotlivé triedy a spoločnými rozhovormi strávili vzájomne pekný deň. Ešte raz veľké ďakujeme.

Vôňa Vianoc  – „Levanduľové Vianoce“

Deň, 27. 11. 2018 bol pre našich žiakov Dávidka  a Jožka  iný.  Spolu s p. učiteľkou  Mgr. Dubinovou prijali  pozvanie Spojenej školy internátnej Trenčín a vycestovali, aby prežili zaujímavé predvianočné tvorivé dopoludnie plné kreativity, úžasných  výrobkov prevoňaných  levanduľou.  Pod vedením p. učiteliek Mgr. Karellovej a Mgr. Betákovej, žiaci vyrobili levanduľový vianočný stromček   a obrázok z levandule. Chlapci dokázali prejaviť svoju zručnosť ,  tvorivosť aj  spoluprácu s inými žiakmi . Tešili sa že s výrobkami,  ktoré vyrobili obdarujú svojich blízkych. Dávidko chce venovať obrázok aj stromček svojej mamičke, ako darček  na Vianoce.  Veľká vďaka patrí p. učiteľkám, vedeniu školy,  ale aj zamestnancom školy p. Hudecovej a p. Jurčiovej, ktoré sa postarali o pohostenie a pohodu pre všetkých pozvaných.

 

Poďakovanie

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA , ďakuje rodine p. Helegda za finančný dar 100€ do ZPMP.

 

OZNAM

Škola sa zapojila do výzvy Nadácie Volkswagen Slovakia - Technika hrou do základných škôl. Škola získala grant v hodnote 100 € a súbor edukačných pomôcok na projekt, ktoré preberie zástupca projektu Mgr. L. Geregová na úvodnom školení k projektu.

Projekt bude realizovaný od 24.9. 2018 do 30.6.2019  po absolvovaní školenia.

Projekt je zameraný na podporu a inováciu technického vzdelávania v materských školách a na primárnom stupni vzdelávania.

Švetlušky

Dňa 8. 11. 2018 sa zúčastnili 5. žiaci našej školy na oblastnej súťaži v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl s názvom Svetlušky, ktorú organizovalo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v kine Mier. Súťažilo sa v skladaní puzzle ( Andrejko a Dávidko ), v modelovaní z plastelíny ( Jožko, Monika, Jakub). Jakub sa umiestnil na 3. mieste v 1. kategórii na puzzle, Monika na 3. mieste v 2. kat. v modelovaní. Všetci si zo súťaže odnášali bohaté zážitky a motiváciu na sebe ďalej pracovať.

 

 

Aktivity školy v mesiaci november

 • 28.11. 2018  -  Metodický deň : Deň gramotnosti – funkčná gramotnosť
 • 12.11. -16.11.2018 -  Týždeň zdravej výživy - príprava šalátov, nátierok - projekty   

                                 v triedach, ochutnávka, vyhodnotenie: I.stupeň, II.stupeň 

 • 19.11.– 23.11.2018 -  Európsky týždeň boja proti drogám -výtvarná súťaž medzi triedami
 • 20.11. 2018  - Medzinárodný deň bez fajčenia – projekty zamerané proti fajčeniu: II.stupeň
 • Základy finančnej gramotnosti - projekt v III.A
 • Environmentálna výchova -  vtáčie búdky - výroba z rôznych materiálov v rámci PVC
 • Poznaj môj svet - tvorivé dielne v I. AU                                   
 • Umenie na tanieri“ -  veselé tekvičky  /vo  výchove/            

 

Účasť na akciách organizovaných inými školami a zariadeniami

 • 08.11.2018 Kino Mier – Svetlušky- oblastná súťaž tvorivosti špeciálnych škôl, Krajina nádeje- oblastná výtvarná súťaž zdravotne znevýhodnených - SŠI Považská Bystrica
 • 07.11.2018 MD v SŠ Dubnica nad Váhom: Tkanie na kolíkovom stave
 • 21.11.2018 ŠZŠ Handlová: Vianoce začínajú u nás (papier, recepty, pozdravy...)
 • 23.11.2018 SŠI Púchov : Stretnutie žiakov PrŠ

 

 

„Hovorme o jedle“

V dňoch 15. - 19. 10. 2018 sa v škole uskutočnilo tematické vyučovanie – „Hovorme o jedle. “ Cieľom tohto vyučovania bolo, vzbudiť u žiakov  záujem o zdravé potraviny. Dobré stravovacie návyky, žiaci prezentovali  ukážkami zdravých potravín. Od pondelka do piatku sme sa každý deň venovali jednej téme. V pondelok - obilninám, cestovinám, v utorok - zelenine, ovociu, v stredu- mlieku , vo štvrtok - mäsu, hydine  a rybám  a v piatok sme zakončili tematické vyučovanie vyhodnotením celého projektu.  Žiaci praktickej školy sa postarali o prípravu a aranžovanie jednotlivých druhov potravín  a pani učiteľky pomohli s odborným výkladom. Dozvedeli sme sa, ako vplýva konkrétna potravina na zdravie. V jednotlivých triedach si žiaci robili  projekty , ktoré  potom spoločne prezentovali pred ostatnými. Žiaci prvého aj druhého stupňa sa  zapojili do výtvarnej súťaže „ Chutné maľovanie.“ Počas tohto zaujímavého týždňa  sa naši žiaci naučili rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny, poznali  jednotlivé druhy ovocia, zeleniny, vedeli pomenovať z čoho sa potraviny vyrábajú.

 

Svetový deň ochrany zvierat

Svetový deň ochrany zvierat si pripomíname 4. októbra. Tento deň je venovaný všetkým zvieratám na svete. Zvieratá, hoci nevedia svoje pocity a potreby formulovať do slov, ako každá živá bytosť majú právo na našu pozornosť a citlivé zaobchádzanie. Aj v našej škole sme si pripomenuli dôležitosť prepojenia fauny a flóry pre náš život. Jeden pekný októbrový deň niektorí žiaci ŠKD a ŠI, Tobiasko, Tomáško, Andrejko, Nikolas a Ivanka, spolu s vedúcou výchovy navštívili CVČ v Dubnici nad Váhom. Nachádza sa tam úžasné mini ZOO. Prezreli si všetky zvieratká. Obdivovali  vtáčiky, ovečky, koníky, pštrosa a kozu. V teráriu -  hada, zajačky, chameleóna  a mnoho iných zvieratiek. Žiaci ich mohli kŕmiť a hladkať. Praktická škola navštívila PD Flóra – Trenč. Teplá. Páčili sa im  pestrofarebné kvety a rastliny. Videli aj rôzne vtáctvo. Na tématickom vyučovaní v škole sme  sa rozprávali o zvieratkách, ktoré nás sprevádzajú životom. Nikitka porozprávala o psíkovi na canisterapii. Suri jej pomáha pri upevňovaní fyzického zdravia. Všetci sme sa zhodli na veľkom význame zvierat pre človeka. Spoločným konštatovaním, že  nielen terapeutickí psíkovia, ale aj iné zvieratká pôsobia na fyzickú, psychickú  a sociálnu pohodu človeka.

 

Oznam: Sme škola bez sladkostí

Prosíme rodičov, aby  namiesto sladkostí dávali deťom do školy ovocie a nesladené nápoje. Kvalitná desiata by mala predstavovať zložky potravy, ktoré dodávajú organizmu optimálne množstvo výživných látok, vitamínov, ale aj minerálnych látok. Dieťa tým učíme a vychovávame ku zdravému životného štýlu v dospelosti. Budeme radi, keď sa do našej iniciatívy zapoja všetci rodičia. 

 

Aktivity školy podporujúcej zdravie

 •  15. októbra 2018  - sa naša škola zapojí do projektu: „Hovorme o jedle“

 • 16. 10.  - 20. 10. 2018  „Plody Zeme“  - výstava v škole

 • 22. októbra 2018    „Deň jablkových odrôd“- výtvarná súťaž, projekty v triedach,                                                      spoločná prezentácia: žiaci I. stupňa,  II.stupňa a PrŠI

 • v mesiaci október -  zber papiera

 • v mesiaci október  -  „Deň zvierat“ -  výlet za zvieratkami   CVČ - mini ZOO , Dubnica nad                                Váhom a na  PD Flóra  - Tr. Teplá

 

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách sme si pripomenuli 26. septembra. Podstatou tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, ako dôležitej zložke výživy.  Tento deň sme vyučovanie v našej škole prispôsobili  k danej téme. Žiaci prvého stupňa sa na hodinách slovenského jazyka naučili báseň o mlieku, vyfarbovali si obrázky s kravičkami, mliečkom a rôznymi výrobkami z mlieka. Žiaci  vyšších ročníkov sa na hodinách matematiky „potrápili“ so slovnými „mliečnymi úlohami.“ Žiaci z praktickej školy, okrem toho, že si vytvorili nástenku so zaujímavosťami s danou tematikou, sa postarali o to,  aby nám  naservírovali mlieko , a iné mliečne nápoje . Pani kuchárky sa nedali taktiež zahanbiť a zapojili sa do  nášho tematického  dňa s podávaním  mliečnej desiaty.  Naši žiaci nielen v tento deň, ale aj počas celého roka vzdávajú hold tomuto zdravému produktu.

 

Prváčikovia

Nastal opäť september  a naša škola privítala nových prváčikov. Sebka, Marcelka a Majka. Prváčikovia sa rýchlo adaptovali na nové prostredie, aj preto, že im pomáhali spolužiačky druháčky  Klaudinka a Ivetka. Prváci sa však nedali zahanbiť. Nemali problém  ukázať svoju odvahu a šikovnosť v matematike. Dokázali nakresliť  rôzne geometrické tvary,  poznávali číslice, a všetci vedeli pracovať s počítadlom. V speve , či recitácií nemajú konkurenciu. Učia sa nové pesničky, básničky, riekanky a pohybové hry. Pekne začali písať s kriedou na tabuli. Spolu s dievčatami si na hodine výtvarnej výchovy, zhotovili ježkov a potom technikou otláčania vyrobili aj ovocie. Naši prváčikovia sa zatiaľ do školy tešia. Spoločne sa budeme snažiť, aby im radosť čo najdlhšie vydržala a aby čo najviac rozvíjali svoj intelektuálny, emocionálny a sociálny potenciál.

 

 

 

 

 

BULLETIN Spojená škola internátna Trenčianska Teplá

Dokument na stiahnutie BULLETIN_2_06.01.2017.docx

Názov školy

Spojená škola internátna

Adresa školy

M .R. Štefánika  323/1, 914 01 Trenčianska Teplá

Telefónne čísla školy

032/6591464, mobil 0904 263 724

Internetová stránka školy

www. szsitrtepla .edupage. sk

E-mailová adresa školy

szsitt@verejne.org

Organizačné zložky školy

 

 

Súčasti

 • Špeciálna základná škola internátna
 • Praktická škola internátna
 • Špeciálna materská škola

 

 • Školský internát
 • Školský klub detí
 • Školská jedáleň

Zriaďovateľ

Okresný úrad, odbor školstva,

Hviezdoslava 3,

911 01 Trenčín

 

Funkcia:

Meno, priezvisko a titul:

Riaditeľka školy

Mgr. Eva Ševčíková

Zástupkyňa školy

Mgr. Eva Yilmazová

Vedúca výchovy

Ing. Darinka Bežáková

Vedúca ŠJ

Jana Anetová

 

„ Otvorená škola ako učiaca sa spoločnosť“

 • vzdeláva žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým  stupňom mentálneho postihnutia a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • výchova detí so zdravotnými postihnutiami v špeciálnej materskej škole,
 • zabezpečuje používanie inovačných metód, organizačných foriem učenia – výučba zážitkovým učením,
 • rozvíja sociálne zručnosti – osobnostný rast, vytvárať neohrozené prostredie,
 • umožňuje voľbu výberu aktivít pre žiaka v záujmových útvaroch,
 • v edukačnom procese  škola venuje  primeraný čas  každému žiakovi akceptuje  aktuálnu situáciu v triede,
 • harmonicky rozvíja osobnosť detí, vzájomnú spoluprácu – vyhradený čas na prácu, aktívne počúvanie, toleranciu, vzájomné oceňovanie, rozvíja hodnotiace myslenie. sebahodnotenie práce žiakov, portfólia,
 • umožňuje žiakom učiť sa formou tematického a blokového vyučovania s využitím moderných interaktívnych technológií a medzipredmetových  vzťahov,
 • učiteľ je v triede partnerom, humanizuje vzťahy učiteľ – žiak, rozvíja žiakovu tvorivosť a pružnosť, je schopný riešiť problémy a komunikovať so žiakmi,  rýchlo čerpá a vie spracovávať informácie,  ustavične sa ďalej vzdeláva,
 • využíva moderné metódy vyučovania  (projektové vyučovanie - tvorba projektov digitálne technológie ako prostriedok rozvíjania kompetencií žiakov, využiteľnosť edukačných softvérov a internetových informácií pri edukácii, informačno-komunikačných technológií),
 • vedie žiakov k tolerancii, znášanlivosti a porozumeniu, k akceptovaniu iných národností a etnických skupín, cirkví a náboženských spoločenstiev, uplatňovaniu regionálnej výchovy, pestovaniu  kultúrnych a ľudové tradícií.
 • „Otvorená škola  srdciam  verejnosti“

 • Spolupráca s Okresným úradom v Trenčíne,
 • spolupráca s Obecným úradom v  Trenčianskej Teplej,
 • spolupráca s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne,
 • spolupráca s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Trenčíne,
 • spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Dubnici,
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti dlhodobo nezamestnaných občanov – vypomáhanie vo vyučovacom a výchovnom procese,
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, pomoc pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi,
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, sociálno-právna ochrana detí,
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, poradenstvo pri vybavovaní príspevkov na kompenzáciu ŤZP,
 • spolupráca s PaedDr. H. Sulovou- klinickým logopédom v Trenčíne, spolupráca aj v oblasti poradenstva  komunikačných porúch,
 • spolupráca so Psychiatrickou ambulanciou- Vitaj       s .r .o  Mudr. L. Kvasničku v Trenčíne, ktorá poskytuje ambulantnú psychiatrickú starostlivosť pre deti a mládež školy,
 •  spolupráca s MŠ v Trenčianskej Teplej, výroba keramiky, v keramickej dielni( Vianoce, Veľká noc, Deň matiek...),
 • spolupráca s PD Flóra Trenčianska Teplá, praktické vyučovanie žiakov praktickej školy,
 • spolupráca s DP MPC Trenčín,
 • organizácia metodických dní pre školy v regióne
 • organizácia benefičných koncertov pre rodičov a občanov obce v spolupráci s folklórnou skupinou Teplanka,
 • spolupráca so skautským zborom Irmy Ševcechovej v Trenčianskej Teplej,
 • spolupráca s Obecným úradom v  Trenčianskej Teplej,
 • zapájanie sa do projektov, ktoré prinášajú nové metódy a formy vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • dni otvorených dverí pre zákonných zástupcov žiakov.

Fotogaléria