Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  M.R.Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá
 • kancelária ekonómky školy,vedúcej školskej jedálne, mzdovej účtovníčky:
  +421 32 65 914 64
  email: szsitt@verejne.org

  riaditeľka školy:
  +421 904 263 724 Mgr. Eva Ševčíková
  email: evase6@gmail.com

U nás v ŠMŠ

 

                   

Nedeľa 26. 6. 2022

KUPREV

KUPREV – primárny preventívny individuálny program

Program KUPREV je určený pre: deti od 4 rokov do nástupu povinnej školskej dochádzky. Plošné využitie pre mentálne znevýhodnené deti, úspešné používaný u dysfatických, autistických detí a samozrejme aj u detí s ADHD/ADD. Pracuje sa individuálne s dieťaťom a zákonným zástupcom po zakúpení pracovného zošitu KUPREV. Pre viac informácií informovať Mgr. Máriu Šulhánkovú tr. učiteľku I.C. Realizácia programu v čase:

Streda: 10,50 hod. – 12,30 hod

Štvrtok: 10,50 hod. – 11,50 hod.

Piatok: 10,45 hod. – 11,50 hod.

Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska.- (Andrej Dermek)

 

V tomto roku je nutné použiť predpísané tlačivá, ktoré sú zverejnené TU, nakoľko iné daňový úrad nebude akceptovať. Ďakujeme za Vašu podporu. 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  M.R.Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá
 • kancelária ekonómky školy,vedúcej školskej jedálne, mzdovej účtovníčky:
  +421 32 65 914 64
  email: szsitt@verejne.org

  riaditeľka školy:
  +421 904 263 724 Mgr. Eva Ševčíková
  email: evase6@gmail.com

Fotogaléria